Chào mừng bạn đến với ngôi nhà Km

Km Architecture Office hi vọng là nơi khởi nguồn các thực nghiệm mới mẻ, một cách nhìn khác về cuộc sống thông qua công việc làm nghề của chính những sáng lập viên và các bạn đồng hành với chúng tôi. Để có Km, sáng lập viên hiểu rằng chúng tôi không thể phát triển khi không có các bạn đồng hành, Km tạo lập như một mái nhà chung, một cộng đồng hơn là một môi trường làm nghề đơn thuần. Đến cuối cùng, cuộc sống là để sử dụng, để hiểu chính mình thông qua công việc. Km hy vọng mái nhà đó sẽ giúp các thành viên thoải mái làm nghề, phát huy hết mình sức sáng tạo, học hỏi từ thất bại và hiểu hơn về bản thân mình thông qua công việc để tạo lập cho bản thân hạnh phúc vững chãi hơn, mang hạnh phúc đó cho các khách hàng, cho cộng đồng.

Để hiểu hơn về kinh nghiệm của chúng tôi, vui lòng xem các giai đoạn phát triển sau đây...

2004 - 2019

2019 - nay

KTS Trần Minh Phước

KTS Chủ trì dự án

KTS Hiền Võ

KTS & Admin

!--

KTS Mai Phạm

Triển khai dự án

-->

KTS Cang Nguyễn

KTS Quản lý dự án

KTS Lê Quách

Quản lý dự án

KTS Quyên Phan

Triển khai dự án

!--

KTS Thảo Võ

Triển khai dự án

--> !--

KTS Tráng Phạm

Triển khai dự án

-->

KTS Thương Đinh

Triển khai dự án

!--

CTV Hảo Quách

KM Media

-->

CTV Minh Trường

Km Media

!--

CTV Hưng Ngô

KM Media

-->

CTV Long Trịnh

Km Media

 

Km Architecture Office - All members